مصوبه طرح تعویض یک میلیون کولر گازی- مصوبه شورای اقتصاد دانلود متن مصوبهتوضیحات: سخنگوی صنعت برق، از صرفه جویی 1600 مگاواتی برق با تعویض یک میلیون کولرگازی فرسوده در استان‌های گرمسیر خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی گفت: در ایران، بیش از ۲۲ هزار مگاوات از میزان مصرف برق در فصول گرم و در ساعات اوج مصرف، مربوط به وسایل سرمایشی است که به دلیل افزایش تقاضا، این میزان سالانه روبه افزایش است.

وی با بیان اینکه طرح تعویض یک میلیون دستگاه کولرگازی فرسوده در مناطق گرمسیر یک مطرح شد و در ۳۰ دی امسال به تصویب شورای اقتصاد رسید، ادامه داد: با تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده در مناطق گرمسیر یک، میزان مصرف این کولرها به ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت که منجر به کاهش ۱۶۰۰ مگاواتی میزان مصرف برق کشور می‌شود. سخنگوی صنعت برق افزود: کاهش هزینه‌های خانوار، مدیریت بار برق در تابستان به میزان ۱۶۰۰ مگاوات، کاهش مصرف انرژی کشور به میزان حدود ۸ میلیارد کیلووات ساعت صرفه‌جویی برق و ۲ میلیارد متر مکعب مصرف گاز نیروگاه‌ها از جمله مزایای اجرای این طرح به شمار می‌رود.

رجبی مشهدی درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این طرح نیز گفت: میزان سرمایه‌گذاری برای اجرای این طرح ۶۵۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است که طی چهار سال به انجام برسد که سهم دولت از این میان ۳۵ درصد تعیین شده است که از محل صرفه‌جویی سوخت حاصل از اجرای طرح پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین ۳۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز نیز توسط مشترک‌های داوطلب و ۳۰ درصد نیز توسط شرکت توانیر تامین خواهد شد. سخنگوی صنعت برق افزود: سهم مشترکین داوطلب نصب کولرهای پربازده به‌صورت اقساط ۲۴ ماه در قبوض برق مشترکان، پس از نصب کولرهای جدید راندمان بالا و اسقاط کولر فرسوده دریافت خواهد شد. رجبی مشهدی همچنین درخصوص دوره بازگشت سرمایه این طرح نیز گفت: با توجه به اینکه هزینه تعویض هر کولر ۶۵۰ دلار معادل ۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، سرمایه‌گذاری در این طرح دوساله بازگشت داده می‌شود.

//isti.ir/X777